U bevindt zich op: Home nl Organisatie Schaalniveaus werkdomein Metropool | Nationaal

Metropool | Nationaal

Vraagstukken op nationaal niveau, zoals: ‘Consequenties veroudering bevolking’

Tussen 2010 en 2040 zal het aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Nederland verdubbelen. In diezelfde periode zal de totale bevolking in sommige regio’s groeien en in andere krimpen. Over groei en krimp is veel onzekerheid. Deze demografische ontwikkelingen, en ook de hoge mate van onzekerheid daarin, hebben grote consequenties. Dat geldt niet alleen voor de inrichting van de fysieke leefomgeving, maar ook voor de maatschappelijke voorzieningen waar we samen voor moeten zorgen. Zo zal de arbeidsparticipatie afnemen, komt er meer leegstand in kantoren, bedrijfsterreinen en winkelpanden en neemt door vergrijzing de automobiliteit en bijbehorende milieudruk toe. Tegelijkertijd ontstaat er door de toename van ouderen een groeiende behoefte aan voor hen geschikte woningen, aan veilige en gezondheidsbevorderende vervoersopties en aan zorgvoorzieningen in de buurt.

Metropool - overzicht Utrecht e.o

De bij KC HUL betrokken instituten leveren kennis om deze vragen te beantwoorden. Het is de ambitie van de kennisinstellingen om via KC HUL overheden in deze transitie te ondersteunen, onder andere door het aanbieden van geïntegreerde kennis over de samenhang in het complex van ontwikkelingen rondom vergrijzing en het toegankelijk maken van gegevens die overheden in staat stellen om alle relevante parameters in hun regio dynamisch te kunnen monitoren.

De overheid zal op al deze veranderingen goed moeten anticiperen. Eén van de kernvragen is: hoe creëren we leefomgevingen die de gezondheid en maatschappelijke participatie van een verouderende populatie bevorderen? Het gaat hier echter niet om een eenmalige transitie: vanwege de grote onzekerheid over de demografische ontwikkelingen in een regio zullen gemeentes namelijk moeten overstappen naar meer adaptieve vormen van planning en realisatie, waarbij continue monitoring van tal van gegevens noodzakelijk zal zijn om na te gaan of plannen bijstelling behoeven. Maar waar kun je al die gewenste informatie vandaan halen?

Zoeken:

Service