U bevindt zich op: Home nl Organisatie Schaalniveaus werkdomein De burger

De burger

Een karakteristiek voorbeeld op niveau van de burger: ‘Hoe faciliteren we initiatieven in de samenleving?’

In de toekomst zullen taken die nu nog door de overheid worden georganiseerd, meer door burgers zelf moeten worden uitgevoerd. Of het nu gaat om het organiseren van de zorg voor de steeds ouder wordende ouders, om het tegengaan van overlast in de wijk door een groep pubers of om het veiliger maken van een schoolroute voor kinderen. Bewoners krijgen meer zeggenschap en betrokkenheid bij de inrichting van hun eigen buurt en over de besteding van publieke middelen. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om samen een gezonde en duurzame leefomgeving te realiseren. Nieuwe vormen van dienstverlening kunnen de collectieve lasten aanzienlijk verminderen. Belangrijk daarbij is dat de burger en andere partijen in de samenleving toegang hebben tot relevante gegevens (bv. via tablet, laptop of smartphone). KC HUL kan de hiervoor benodigde kennis ontwikkelen en organiseren.

Vouwfietser naast scooter

KC HUL verzamelt, beheert en bewerkt gegevens die relevant zijn voor meer zelforganisatie in onze samenleving en zorgt via websites en apps (in samenwerking met het bedrijfsleven) voor een optimale ontsluiting van deze gegevens. Hiermee wordt kennis benut door de samenleving zelf en wordt voorkomen dat in een complex georganiseerde samenleving door lokale overheden en/of burgers te veel betaald wordt voor kennisdiensten.

Zoeken:

Service