U bevindt zich op: Home nl Berichten

Berichten

Nieuwsberichten Kenniscentrum Healty Urban Living

23 november 2015
Op 15 december a.s. vindt in Amersfoort de slotbijeenkomst plaats van het Jaar van de Ruimte. Tijdens die bijeenkomst worden de 15 projecten gepresenteerd die samen de Proeftuin NL vormen. Minister Melanie Schultz van Haegen zal op die dag het zogenoemde Manifest 2040 in ontvangst nemen.
17 augustus 2015
Het RIVM nodigt u uit op 10 november om te discussiëren over hoe we werk kunnen maken van de samenhangende opgaven voor gezondheid en ruimtelijke ordening. In een programma met inspirerende sprekers en twee workshoprondes komen de actuele uitdagingen aan de orde bij het realiseren van een gezonde leefomgeving voor een gezonde levensloop.
17 juni 2015
Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het Kenniscentrum Healthy Urban Living een Visiedocument Slimme en Gezonde Stad opgesteld. Hierin geven we aan hoe het lucht- en geluidbeleid kan worden verfijnd en gemoderniseerd in een slimme en gezonde stad van de toekomst.
1 april 2015
Op verzoek van de Gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat heeft het Kenniscentrum Healthy Urban Living een Inspiratiedocument Gezonde Verstedelijking geschreven. Met dit document wil KC HUL een bijdrage leveren aan de inspirerende dialoog rond de diverse maatschappelijke veranderopgaven in stedelijk gebied.
8 september 2014
“Een betere gezondheid van de inwoners leidt tot een vitale en duurzame stad, en omgekeerd!” Dat was een van de stellingen tijdens de bijeenkomst ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’, waarbij verschillende werkdomeinen van de Gemeente Utrecht met elkaar verbonden werden. KC HUL wil deze stelling graag onderbouwen, door praktijksituaties in digitale systemen te beschrijven en de invloed van (voorgenomen) veranderingen met indicatoren te monitoren.
6 juni 2014
Een gezonde leefomgeving kan vanuit vier invalshoeken worden benaderd: de bewoner, de werknemer, de gebruiker en de professional. De kunst is om deze werelden met elkaar te verbinden. Dit is een van de vele bevindingen van de kennis-co-creatie workshop ‘Gezonde Verstedelijking’ van het Kenniscentrum Healthy Urban Living.
7 april 2014
Water op straat en water in bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater, waardoor kinderen die in dit water spelen, ziek kunnen worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het proefschrift Best urban water management practices to prevent waterborne infectious diseases under current and future scenarios waar Heleen de Man 8 april op promoveert aan de Universiteit Utrecht.
27 mei 2014
UPDATE - Op 5 juni a.s. organiseert het Kenniscentrum Healthy Urban Living een bijeenkomst met als centraal thema ‘Gezonde Verstedelijking’. Kennisvragers en kennisaanbieders komen dan bij elkaar om samen te bepalen welke vraagstukken het meest belangrijk zijn, welke kennishiaten in samenhang onderzocht moeten worden en welke resultaten dat dan op moet leveren. De bijeenkomst vindt plaats bij TNO, locatie Utrecht - Princetonlaan 6.
13 maart 2014
Op 12 maart j.l. gaf staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS op basisschool De Pyramide in Utrecht het startsein voor de realisatie van 48 gezonde schoolpleinen.
7 maart 2014
Op 4 maart 2014 vond een verkennend gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van KC HUL en Rajendra Pachauri (dg TERI, vz IPCC). Beide partijen zagen mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van Healthy Urban Living.
16 januari 2014
Op verzoek van de Gemeente Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het kenniscentrum Healthy Urban Living deelgenomen aan een werkexcursie ‘Gezonde Verstedelijking’ in het stationsgebied van Utrecht. Tijdens die excursie hebben beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, bedrijven en kennisinstituten ideeën en concepten uitgewisseld die essentieel zijn voor de borging van gezonde verstedelijking en duurzaamheid in het nieuw in te richten Stationsgebied.
11 november 2013
Op 12 november 2013 start het kenniscentrum Healthy Urban Living. Dit centrum levert integrale kennis die ervoor zorgt dat mensen lang, zelfstandig en gezond kunnen samenleven in schone, duurzame en welvarende steden. In dit nieuwe kenniscentrum bundelen vijf bekende organisaties (TNO, RIVM, KNMI, Universiteit Utrecht en Deltares) hun expertise om oplossingen te vinden voor de ingewikkelde vraagstukken die zich vandaag de dag in stedelijk gebied voordoen. Overheden, bedrijfsleven en burgers kunnen hiervan profiteren, zowel nationaal als internationaal.
Zoeken:

Service