Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NIEUWSBERICHTEN

Wie zijn wij

Het Kenniscentrum Healthy Urban Living levert integrale expertise en een gezamenlijke kennisinfrastructuur voor de inrichting en verdere ontwikkeling van gezonde en duurzame leefomgevingen in stedelijk gebied. Het kenniscentrum wordt gevormd door vijf bekende kennisinstituten uit de regio Utrecht: TNO, RIVM, Universiteit Utrecht, KNMI en Deltares.

Het Kenniscentrum Healthy Urban Living is eind 2013 opgericht, maar de deelnemende partners zijn al tientallen jaren actief binnen dit onderzoeksthema.

Kenmerkende activiteiten zijn:

  • Het verzamelen, interpreteren en presenteren van (meet)gegevens over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving;
  • Het uitvoeren van wetenschappelijk en toegepast onderzoek;
  • Het aanbieden van adviezen en handreikingen voor overheid en professionals;
  • Het ondersteunen van ruimtelijke planvorming m.b.v. interactieve instrumenten.
Zoeken:

Service