U bevindt zich op: Home nl Organisatie Schaalniveaus werkdomein De wijk

De wijk

Op wijkniveau: ‘Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving’

Nederland heeft te maken met aanhoudende problemen in stedelijke achterstandswijken. Het gaat vaak om een combinatie van problemen als een dalende ruimtelijke kwaliteit van de wijk, achterstallig onder¬houd van de woningen, hoge werkloosheid, geweld, criminaliteit, verslavingsproblematiek en slechte gezondheid. Vaak zijn probleemwijken de vooroorlogse arbeiders-wijken dichtbij het centrum van de steden, of de naoorlogse flatwijken aan de rand van de stad, met een sterke concentratie van sociale huur-woningen. Van dergelijke wijken zijn er betrekkelijk veel in de grote steden van ons land. Het zijn voor velen geen aantrekkelijke wijken om te wonen.

Woonwijk

Uit onderzoek blijkt telkens weer dat de leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren invloed heeft op hun gezondheid. Kenmerken van een gezonde en duurzame leefomgeving zijn onder meer:

  • een schoon en veilig milieu
  • voldoende groen, natuur en water
  • gezonde en duurzame woningen
  • een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte
  • gevarieerd voorzieningenaanbod (wonen, scholen, winkels, cultuur, bedrijven, sport, zorg)

Het is de ambitie van KC HUL om bij te dragen aan het ontwikkelen van woonwijken in de richting van meer gezonde en duurzame leefomgevingen. Onze woon- en werkomgeving moet zó worden ingericht en beheerd dat deze gezond, duurzaam, veilig, schoon en aantrekkelijk is. Om de kwaliteit van de infrastructuur, de gebouwen, het water en de bodem te behouden en te verbeteren, dienen de bewoners actief betrokken te worden. Ze kunnen daarbij geholpen worden door nieuwe ICT-mogelijkheden. KC HUL beschikt over de kennis en hulpmiddelen om deze ambities te realiseren.

Zoeken:

Service