U bevindt zich op: Home nl Organisatie Schaalniveaus werkdomein De stad

De stad

Op de schaal van de stad: ‘De klimaatbestendige en klimaatneutrale stad’

Wereldwijd woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en dat aantal neemt snel toe. Intensiever ruimtegebruik in steden zorgt ervoor dat ze steeds compacter worden en dat de bevolkings-dichtheid toeneemt. Veel steden liggen aan de kust of in deltagebieden waar het overstromingsrisico toeneemt. Enerzijds door de gevolgen van klimaat-verandering waaronder zeespiegelstijging, verhoogde rivierafvoeren en extremere neerslag. Anderzijds door veranderingen in de leefomgeving zoals meer asfalt en bebouwing en een lagere ligging als gevolg van in¬klinking. Overstromingen en/of ernstige schade door steeds frequentere wateroverlast leiden tot aantasting van een gezonde en vitale leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen hittegolven door klimaat-verandering vaker en heviger voorkomen. Daar komt bij dat de toenemende compacte bouw in steden snel leidt tot hogere temperaturen ('hitte-eilanden'). Bijbehorende gezondheidsrisico’s zijn hittestress en een toename van mortaliteit onder ouderen en mensen met hart- en vaatziektes.

Mensen die op straat wandelen in de stad

Klimaatverandering vraagt om nieuwe concepten voor stedelijk ontwerp en inrichting die extremere weersomstandigheden goed kunnen doorstaan. Een goede inrichting kan de stad meer klimaatbestendig en meer klimaatneutraal maken.

KC HUL biedt tools, kennis en informatie voor ontwerp, ontwikkeling en beheer van klimaatbestendige en klimaatneutrale steden. We baseren ons daarbij op de meest betrouwbare gegevens over het verleden en de best beschikbare scenario’s voor de toekomst. In onze aanpak worden veiligheids- en gezondheidsrisico’s, evenals duurzaam grondstoffen- en energiegebruik integraal meegenomen om uit te komen op maatoplossingen, gegeven de eisen die vanuit verschillende oogpunten worden gesteld. Op deze manier dragen we bij aan een klimaatbestendige en gezonde stad van de toekomst.

Zoeken:

Service